บริษัท กรุงเทพการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
บริการรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษีอากรบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำกฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง.
สวัสดิการ
  • -เงินโบนัสตามผลงานประจำปี
  • -ปรับเงินเดือนตามผลงาน
  • -ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • -ประกันสังคม
  • -สิทธิในการลาพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
666 ชั้นที่ 4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.bangkokaccountant.com/
วิธีการเดินทาง
  • -รถประจำทาง สาย 28, 30, 40, 57, 123, 124, 127, 146, 149, ปอ.7