บริษัท พาวเวอร์เซอร์วิสอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
สวัสดิการ
คอมมิชั่น ค่าอาหาร เบี้ยขยัน โบนัทประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์เซอร์วิสอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
99/5 หมู่ที่ 3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230