กรีนริเวอร์ฮิล รีสอร์ท
ให้บริการที่พัก ล่องแพ กับหนึ่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี
สวัสดิการ
ที่พัก/อาหารครบทุกมื้อ/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าแรงพิเศษเทศกาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรีนริเวอร์ฮิล รีสอร์ท
เลขที่ 153 หมู่ที่ 1
ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250