นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรัตตนาวดีรีเจ้นท์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรัตตนาวดีรีเจ้นท์
สวัสดิการ
- เงินเดือน - วันหยุด - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรัตตนาวดีรีเจ้นท์
588/75 หมู่บ้านรัตตนาวดีรีเจ้นท์ ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง สาย 91ก(สนามหลวง2) คลองทวีวัฒนา หรือรถส่วนตัว (หมู่บ้านอยู่ ถ.บางแวก ก่อนถึงสนามหลวง 2