บริษัทฯ ริเริ่มก่อตั้งกิจการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมและเวชกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery and Medicine) โดยให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบสถานพยาบาลแบบไม่ค้างคืน (คลินิก) ใช้ชื่อว่า “เอสเธ่คลินิกเวชกรรม Aesthe Clinic” เพื่อให้บริการทางด้านเวชกรรมและศัลยกรรมเสริมความงาม โดย เอสเธ่ คลินิกเวชกรรม เวชกรรมและศัลยกรรมเสริมความงาม, Ultherapy และ ศัลยกรรมเล็กเสริมความงาม คลินิกมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีรสนิยมดีและที่มีความปรารถนาที่ จะที่มีรูปหน้าและสัดส่วนต่าง ๆใบหน้าดูสวยงามขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้รับบริการทางด้านการแพทย์ทั้งในส่วนของศัลย -กรรมใบหน้าและเวชกรรมเสริมความงามที่มีมาตรฐานในระดับสากล บริเวณภายในสถานที่คลินิกส่วนที่ออกแบบเป็น ห้องหัตถการรวมถึงห้องผ่าตัดล้วนได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานในโรงพยาบาลทีมแพทย์และพยาบาลได้รับการ คัดเลือกอย่างดีพร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในสาขานี้ไม่ต่ำว่า 10 ปี บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมและรักษามาตรฐานของการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงอยู่เสมอรวมทั้งไม่ หยุดยั้งที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์และการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการหรือลูกค้า
สวัสดิการ
เมื่อผ่านการทดลองงานและบรรจุเป็นพนักงานประจำ จะได้รับสวัสดิการ - วันหยุดตามนักขัตฤกษ์ - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเงินกู้ - เบี้ยขยัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอสเธ่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
15/77 อาคารหมงฮวดเฮง ซอยบางแก้ว ถนนเจริญชมปรีดา
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เว็บไซต์: https://www.aestheclinicthailand.com
วิธีการเดินทาง
ยานพาหนะส่วนตัว
ใช้งานแผนที่