บริษัท นครพริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท นครพริ้นติ้ง จำกัด ประกอบกิจการประเภทการพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสารอื่นๆ ต้องการรับสมัครพนักงานกราฟฟิคพื้นฐานเกี่ยวกับการทำเพลทแล้วปริ๊น On Demand
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครพริ้นติ้ง จำกัด
เลขที่ 432 ซอยเจริญนคร 34 ถนนเจริญนคร
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600