ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจมลพิษอากาศ เครื่องมือการศึกษาและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้บริการอย่างซื่อสัตย์ ตรงเวลา
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI ประเทศไทยและได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2550 จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์
สวัสดิการ
 • ▪ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • ▪ ประกันสังคม
 • ▪ ประกันสุขภาพ
 • ▪ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ▪ ประกันชีวิต
 • ▪ ประกันอุบัติเหตุ
 • ▪ ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ▪ ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด)
 • ▪ ท่องเที่ยวประจำปี
 • ▪ เครื่องแบบพนักงาน,ชุดยูนิฟอร์ม
 • ▪ โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Senior Engineer
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ติดต่อ
388 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 086-341-3077, 02-515-8999
เว็บไซต์: www.kinetics.co.th
วิธีการเดินทาง
- MRT สถานีลาดพร้าว ทางออกที่ 1 แล้วต่อรถประจำทางลงป้ายศาลอาญา , - รถประจำทางสาย 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206
ใช้งานแผนที่