บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด
บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างสะพานและงานก่อสร้างอาคาร โดยรับงานจากทางภาครัฐและกรมทางหลวง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน
สวัสดิการ
- ค่าที่พัก เมื่อเดินทางต่าง site - ค่าเดินทาง เมื่อต้องเดินทางไปต่าง site - ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด
77/24 หมู่ 9
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110