บริษัท เอ็นเอ็นเค สกินซีเครท จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเอ็นเค สกินซีเครท จำกัด
29/25 ถนนราษฎรยินดี
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เว็บไซต์: www.nnk.co.th