บริษัท รีไลแอนซ์ จำกัด
บริษัท รีไลแอนซ์ จำกัด ประกอบกิจการขาย ติดตั้ง เเละบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เเละเอกชน โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน เเละมีเเนวโน้มในการขยายองค์กร เเละกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 5 ปี มีความมั่นคง และกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันชีวิต
  • -เงินเดือน
  • -โบนัสตามผลประกอบการ
  • -ค่าเดินทางและค่าน้ำมัน
  • -ท่องเที่ยว
  • -งานเลี้ยงสังสรรค์
  • **ทุกสวัสดิ์การเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท**
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีไลแอนซ์ จำกัด
3/1 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.reliance-th.com