บริษัท เน็กซ์ คอร์ป จำกัด
บริษัท เน็กซ์ คอร์ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยให้บริการในการออกแบบและสร้างเครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารเข้าด้วยกัน รวมถึงประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันชีวิต -ประกันสุขภาพ -มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี -อื่นๆ -โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซ์ คอร์ป จำกัด
1518/4 อาคารเก่งรุ่งเรืองชัย ชั้น 4 ถ.ประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.nextcorp.co.th/
วิธีการเดินทาง
-รถไฟฟ้า MRT สถานีวงศ์สว่าง ต่อรถเมล์ 97,543 (หน้าบิ๊กซีวงศ์ส่วาง) -รถเมล์สาย 203,64,97,32,33,117,543 -ทางเรือ บริการเรือด่วนเจ้าพระยาลงท่าเรือบางโพ,ท่าเรือท่าน้ำนนท์ แล้วใช้บริการรถประจำทาง
ใช้งานแผนที่