บริษัท เดอะดิโพลแมท จำกัด
เช่าห้องพัก รายวัน/รายเดือยน Co-Working Space เช่าจอดรถ สวนพฤษศาสตร์ พื้นที่ กว่า 2 ไร่ เปิดบริการ 24 ชม.
สวัสดิการ
อาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะดิโพลแมท จำกัด
เลขที่ 111 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkokoasishotel.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า รถแท๊กซี่ มอไซค์
ใช้งานแผนที่