บริษัทไนไกโกลเบสท์ โคราช จำกัด
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทไนไกโกลเบสท์ โคราช จำกัด
เลขที่ 1119/27 ถนนสุรนารายณ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000