ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องสมุนไพร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท พลาธิป อินดัสทรี จำกัด
899/70 ม.21 จงสิริพาร์คแลนด์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.hiprodrink.com