โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.playingcard.or.th/th/