Posa engineering Co.,Ltd.
ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และเครื่องกลทุกประเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Posa engineering Co.,Ltd.
518 หมู่ที่ 3
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000