บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร งานโครงการ บ้านพักอาศัย งานไฟฟ้า งานระบบต่างๆ ตลอดจนงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ด้วยความตั้งมั่นที่ว่า “เราสร้างงานคุณภาพ” ให้สมกับที่ลูกค้าไว้ใจเรา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
13/2 หมู่ที่ 3
ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
เว็บไซต์: https://th-th.facebook.com/choksomrit/
ใช้งานแผนที่