PING STREAM Co., Ltd.
เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PING STREAM Co., Ltd.
808/356 ซ.นวมินทร์ 143
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่