บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งกิจการมาเป็นเวลา 36 ปี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 35 ล้านบาท โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนประเภท PVC ที่ได้มาจากกระบวนการ DIP MOLDING, DIP COATING, EXTRUSION และ INJECTION นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอะไหล่และยางรถยนต์ มีบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศไทยได้แก่ NISSEI MIZUKI CO.,LTD. , NISSEI ACTIVE CO.,LTD. , NISSEI FUJIZAWA CO.,LTD. NISSEI LOGISTICS CO., LTD. และต่างประเทศ
สวัสดิการ
• กองทุนเงินทดแทน • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสังคม • เบี้ยขยัน , ค่าอาหาร • โบนัสประจำปี • เงินสวัสดิการมงคลสมรส • เงินสวัสดิการช่วยงานศพ • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีที่อยู่อาศัยประสบกับภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัย • สวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "เพื่อที่อยู่อาศัย" • ตรวจสุขภาพประจำปี • กีฬาสีสัมพันธ์ • ท่องเที่ยวประจำปี • งานเลี้ยงปีใหม่ • รถรับ-ส่ง (สายสมุทรปราการ , สายฉะเชิงเทรา เทพราช โตโยต้าบ้านโพธิ์ แสนภูดาษ บูรพา บางวัว) • วันทำงาน เสาร์เว้นเสาร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
33/39 หมู่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม. 35.5)
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์: www.nissei.co.th