บริษัท พีระไมตรี จำกัด
ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร
สวัสดิการ
- สมัครผ่านอีเมล - สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีระไมตรี จำกัด
89-89/1, 91-91/1 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110