พอร์โต้ ชิโน่ (PORTO CHINO) มาจากคำว่า “PORT OF CHINA” หรือ “ท่าจีน” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจ.สมุทรสาคร และสื่อถึงความมีเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์
พอร์โต้ ชิโน่ถือเป็นไลฟสไตลล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนพระราม 2 ตั้งอยู่บนทำเลที่สำคัญ ในเชิงการท่องเที่ยว เพราะเป็นเส้นทางไปสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็น แหล่งศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตำแหน่ง/ค่ารับรอง/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันชีวิตพนักงาน/ส่วนลดพิเศษในการซื้อบ้าน/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ทุนการศึกษา/เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย/ตรวจสุขภาพประจำปี/ชุดฟอร์ม/การฝึกอบรมพัฒนา/เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ
8 ตำแหน่ง
1.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
2.
10 ต.ค. 62
พนักงานPart Time
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
3.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (Porto Chino)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
หัวหน้าร้านอาหาร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
5.
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ (Porto Go สมุทรสาคร)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
6.
10 ต.ค. 62
ล่ามภาษาจีน
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
7.
10 ต.ค. 62
ผู้จัดการศูนย์อาหาร (Operation Manager)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
8. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ (Porto Chino)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
9/10-11 ม.4
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 094-549-5711 Line hrdland