พอร์โต้ ชิโน่ (PORTO CHINO) มาจากคำว่า “PORT OF CHINA” หรือ “ท่าจีน” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจ.สมุทรสาคร และสื่อถึงความมีเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์
พอร์โต้ ชิโน่ถือเป็นไลฟสไตลล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนพระราม 2 ตั้งอยู่บนทำเลที่สำคัญ ในเชิงการท่องเที่ยว เพราะเป็นเส้นทางไปสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็น แหล่งศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตำแหน่ง/ค่ารับรอง/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันชีวิตพนักงาน/ส่วนลดพิเศษในการซื้อบ้าน/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ทุนการศึกษา/เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย/ตรวจสุขภาพประจำปี/ชุดฟอร์ม/การฝึกอบรมพัฒนา/เงินช่วยเหลือต่างๆ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
9/10-11 ม.4
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.portochino.com