บริษัท เลิศศิษฏ์อุตสาหกรรมจำกัด
เราเป็นบริษัทผู้ผลิต พลาสติกขึ้นรูป
สวัสดิการ
  • สวัสดิการตามรัฐ กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เลิศศิษฏ์อุตสาหกรรมจำกัด
บางพลี สมุทรปราการ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540