บริษัท เอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ประเภทกิจกรรมของเกี่ยวกับโฆษณา ผลิตนิตยสารdaybeds ,สื่อสิ่งพิมพ์,ธุรกิจโฆษณา
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เลี้ยงประจำปีบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1104/143 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่