Fitzzz
ฟิตเนส เทรนออกำลังกายแบบส่วนตัว ดูแลแบบพรีเมียมและติดตามผล 100%
โดยทีมเทรนเนอร์ที่มีความชำนาญในการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และออกแบบโปรแกรมเพื่อการลดไขมัน สร้างกล้ามเนื้อ
และการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Fitzzz
16/7-16/9 หมู่บ้านเมืองทอง ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120