บริษัท ร้านเพชรไอวี่เจมส์ จำกัด
บริษัท ร้านเพชรไอวี่เจมส์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ลาพักผ่อนประจำปี กรณีทำงานเกิน 1 ปี
  • - ค่าล่วงเวลา(OT)
  • - ท่องเที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงพนักงานประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เงินค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร้านเพชรไอวี่เจมส์ จำกัด
อาคาร อาคารสีดา ห้องเลขที่ 302AB ชั้นที่ 3 เลขที่ 388 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500