บริษัท เพียรอักษร จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนภาษา
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดประจำปี
  • วันหยุดพักร้อนประจำปี
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ค่าล่วงเวลา
  • สังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพียรอักษร จำกัด
2539 อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น3A ห้อง AT-19 โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.honglaoshi.com