บริษัท ไทย ซานิทารีแวร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจประเภทสินค้าสุขภันฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย ซานิทารีแวร์ จำกัด
524/5 ซอยพระรามเก้า 19 ถนนพระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
  • โดยรถประจำทาง : 137, 168, 171, 517, 537, ปอพ 25, ปอพ 34, ปอพ 4
ใช้งานแผนที่