บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ “SNNP” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ และ 4 สาขา ดังนี้ 1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2. สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3. สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 4. สาขา 3 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 5. สาขา 4 ตังอยู่ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1. ประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ 5. เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ,พนักงาน,พ่อ,แม่,ลูก 6. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 7. ชุดยูนิฟอร์ม 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 9. วันลาพักร้อนประจำปี ตามอายุงาน สูงสุด 10 วัน 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. ปรับค่าจ้างประจำปี
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)
99/99 หมู่ที่ 4
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130