บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ “SNNP” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย
ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ และ 4 สาขา ดังนี้
1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2. สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
3. สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
4. สาขา 3 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
5. สาขา 4 ตังอยู่ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. โบนัสตามผลประกอบการ
8 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
15 ต.ค. 62
Warehouse Manager
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
15 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
15 ต.ค. 62
เลขานุการผู้บริหารฝ่ายตลาด
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
15 ต.ค. 62
QC Manager/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
7.
15 ต.ค. 62
IT Support
pinlocation
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
14 ต.ค. 62
ผู้จัดการโรงงาน (ราชบุรี)
pinlocation
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
99/99 หมู่ที่ 4
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 092-223-1187, 02-420-5745 Ext. 521
เว็บไซต์: www.snnp.co.th/
ใช้งานแผนที่