บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ “SNNP” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มชั้นนำของไทย
ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ และ 4 สาขา ดังนี้
1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ
2. สาขา 1 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
3. สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
4. สาขา 3 ตั้งอยู่ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
5. สาขา 4 ตังอยู่ที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. โบนัสตามผลประกอบการ
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)
99/99 หมู่ที่ 4
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์: www.snnp.co.th/
ใช้งานแผนที่