บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ รับจ้างทำความสะอาดสถานที่ และอาคารสำนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด
888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900