บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจ การผลิตก๊อกและวาล์วอื่น ๆ และธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มดิบ
ประวัติบริษัท
เริ่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2528 ผู้ก่อตั้งเริ่มต้นจากบริษัท จัดจำหน่ายก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั่วไป โดยได้พัฒนาและสร้างสมประการณ์เรื่อยมา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเริ่มต้น บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด ขึ้นในปี 2546 ผู้บริหารได้อาศัยประสบการณ์และศักยภาพด้านการตลาด โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายในแบรนด์ (1) ดัส (DUSS) (2) ยูเนี่ยน (UNION) (3) เบย์ (BAY) (4) ซาซ่า (SAZA) (5) ฟีด (FEED) (6) ไอคอน (ICON) (7) สามพี (3P) ซึ่งตลาดกลุ่มเป้าหมายตอบรับเป็นอย่างดีปี พ.ศ.2549 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อรองรับสายการผลิต ที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยนำเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯยังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
17/21 ซอยสุขุวิท 31 (สวัสดี)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.dussthai.com
วิธีการเดินทาง
  • - เส้นทาง รถไฟฟ้า BTS อยู่ระหว่างสถานีพร้อมพงษ์และอโศก เข้าซอยสุขุมวิท 31 ประมาณ 300 เมตร
ใช้งานแผนที่