บริษัท ศรีทิพย์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม และการก่อสร้างเฉพาะด้าน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศรีทิพย์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
32/27 หมู่ที่ 3 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540