บริษัท แก่นทิพย์สิริ จำกัด
บริการให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
บริการ ประกันสุขภาพ
บริการ ประกันวินาศภัย (รถยนต์ การเดินทาง อัคคีภัยบ้าน ฯลฯ)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แก่นทิพย์สิริ จำกัด
138 อาคาร AIA CENTER ชั้น 18 ห้อง 1823 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
  • สำนักงาน อยู่ที่ อาคาร AI CENTER ติด BTS สุรศักดิ์