บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โครงการของหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
  • - สิทธิการลาตามกฎหมาย
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินเดือนพิเศษประจำปี (Bonus)
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 222/202 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210