ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โครงการของหน่วยงานราชการ
สวัสดิการ
  • - สิทธิการลาตามกฎหมาย
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินเดือนพิเศษประจำปี (Bonus)
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
1 ตำแหน่ง
1.
8 ต.ค. 62
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Officer)
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000 - 25,000
ติดต่อ
เลขที่ 222/202 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 098-252-4242