บริษัทฯ เปิดดำเนินการให้คำปรึกษาออกแบบสร้างห้องสะอาด และผลิตตู้เป่าลมสะอาด (Air shower),ตู้ส่งชิ้นงาน (Pass Box),บูทสะอาด Cleanbooth, พื้นอีพ็อคซี่, พี่พียู,พื้นกระเบื้องยางป้องกันไฟฟ้าสถิต และสินค้าสินเปลืองอื่นๆ กลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค อาหารและยา ประสงค์จะรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ
Product & Service
* Cleanroom Equipment : Air Shower,Pass
Box,Cleanbooth,Laminar flow etc.
* Cleanroom Flooring : Epoxy Seelfleveling,
PU,conductive tile etc.
* Cleanroom Consumable : Wiper,Face Mask,Mop
Cap,Shoe cover,Sticky Mat etc.
* ESD Curtain : Anti static sheet,Strip curtain etc.
* Cleanroom Design
* Cleanroom Garment : Jumpsuit,Smock,Booties,Cap etc
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิชชั่น
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสั้งสม
  • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท)
  • - ค่าเดินทาง
There are currently no positions available.
Contacts
Allkeen Company Limited
42/161 หมู่ 4
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120