บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โดยพัฒนาโปรแกรมให้กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร สหกรณ์ ฯลฯ ในลักษณะ Web application และ Mobile application ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท บริษัท Isocare Systems มี 4 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เขตจตุจักร, หน่วยบริการพระราม 5, ศูนย์บริการเชียงใหม่ และ หน่วยบริการบุรีรัมย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Isocare Systems Co.,LTD
55/127 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900