บริษัท พีอาร์เอ็ม ทูลส์ จำกัด
นำเข้า-ส่งออกเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องมือกล อุปกรณ์และอะไหล่น้ำยาทำความสะอาดและเคมีภัณฑ์ต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์เอ็ม ทูลส์ จำกัด
เลขที่ 11/4 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260