บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
โรงงานผลิต และจำหน่ายด้ายเย็บกระสอบ ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซึ่งทางเราคำนึงถึง คุณภาพและการบริการมาเป็นอันดับแรก
สวัสดิการ
- คอมมิชชัน - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ประกันสังคม - เงินปรับประจำปี(ตามผลงานความสามารถ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
41/9 หมู่ 3
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ใช้งานแผนที่