บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
โรงงานผลิต และจำหน่ายด้ายเย็บกระสอบ ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซึ่งทางเราคำนึงถึง คุณภาพและการบริการมาเป็นอันดับแรก
สวัสดิการ
  • - คอมมิชชัน
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ประกันสังคม
  • - เงินปรับประจำปี(ตามผลงานความสามารถ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาทิพย์ด้ายไทย จำกัด
41/9 หมู่ 3
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ใช้งานแผนที่