บริษัท บีเอฟอีที (เกตเวย์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการรับ ผลิตแม่พิมพ์โลหะ ส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1.ค่าเดินทาง 2.ค่าอาหาร 3.ค่าเบี้ยขยัน 4.ชุดยูนิฟอร์มประจำปี 5.ประกันชีวิตกลุ่ม 6.โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีเอฟอีที (เกตเวย์) จำกัด
166 หมู่ที่ 7
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190