บริษัท ไพรมัส แมกเนติก อินดัสเทรียล จำกัด
จำหน่ายแม่เหล็กถาวรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - สัมมนาประจำปี - Commission (บางตำแหน่ง) - ค่าทำงานล่วงเวลา (บางตำแหน่ง) - ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - ค่าเช่ารถ และค่าเสื่อม (บางตำแหน่ง) - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท ไพรมัส แมกเนติก อินดัสเทรียล จำกัด
20/6 หมู่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: https://www.primusmagnetic.co.th
วิธีการเดินทาง
Google Map : บริษัท ไพรมัส แมกเนติก อินดัสเทรียล จำกัด
ใช้งานแผนที่