บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด
บริการ ขุดหลุมบ่อน้ำมันบนบก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอลิท ดริลลิ่ง จำกัด
514/23
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310