บริษัท ไวไฟเบบี้ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทก่อตั้งปี 2561 บริษัทดำเนินกิจการทางด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการสื่อสารไม่ว่าจะเครือข่ายไร้สายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT - ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไวไฟเบบี้ เทรดดิ้ง จำกัด
989 ,Siam Tower , 12A Floor , Unit B1 - B2 , Rama Rd. ,
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330