ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2535 ดำเนินการธุรกิจประเภท ด้านการติดตั้งตามหัวข้อที่ได้แจ้งเบื้องต้น
1.Ceiling Work
2.Partition Work
3.Alum Door & Window
4.Automatic Door
5.Curtain Wall
6.Compasitpanel
7.Others work
สวัสดิการ
  • - มีรถประจำตำแหน่ง
  • - มีค่าที่พัก และค่าน้ำมันรถยนต์ในกรณีที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว
  • - มีประกันสังคม
  • - มีโบนัส
  • - มีค่าเบื้ยเลี้ยง-ค่าที่พักในการไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา
43/6 หมู่ 5
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120