ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2535 ดำเนินการธุรกิจประเภท ด้านการติดตั้งตามหัวข้อที่ได้แจ้งเบื้องต้น 1.Ceiling Work 2.Partition Work 3.Alum Door & Window 4.Automatic Door 5.Curtain Wall 6.Compasitpanel 7.Others work
สวัสดิการ
- มีรถประจำตำแหน่ง - มีค่าที่พัก และค่าน้ำมันรถยนต์ในกรณีที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว - มีประกันสังคม - มีโบนัส - มีค่าเบื้ยเลี้ยง-ค่าที่พักในการไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา แอน์ นา
43/6 หมู่ 5
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120