บริษัท ชลบุรี แอล ซี จำกัด
จำหน่าย อาหารทะเลแห้ง ส่งออก - ในประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชลบุรี แอล ซี จำกัด
44/6 ม.1
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่