บริษัท ดี.ไอ.เอ็ม. พลาสติก จำกัด
บริษัท ดำเนินการขึ้นรูปพลาสติก มีบริษัทแม่ที่ประเทศจีน มาเปิดดำเนินการที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561
สวัสดิการ
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • เงินรางวัลผลงาน
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี.ไอ.เอ็ม. พลาสติก จำกัด
54 หมู่ 9
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
วิธีการเดินทาง
  • - สามารถเดินทางด้วยรถตู้ ชลบุรี-กรุงเทพ
  • - รถประจำทางสายเขียว (365)