บริษัท เทรเชอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทรเชอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด
55/538 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120