ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แพ็คเกจ แอนด์ เซอร์วิส
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป รับจ้างทำพาเลท และรับจ้างบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แพ็คเกจ แอนด์ เซอร์วิส
57 หมู่ที่ 1
ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160