บริษัท หลงไทย รับเบอร์ จำกัด
ประกอบกิจการ รับซื้อ ขายส่ง ส่งออก นำเข้า ผลิตรีไซเคิลยางพาราและเศษยางพาราทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หลงไทย รับเบอร์ จำกัด
98/66 หมู่ 8
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21140