ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.เอ็ม.เมททัล เวิร์ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.เอ็ม. เมททัล เวิร์ค ประกอบกิจการประเภทการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วาย.เอ็ม.เมททัล เวิร์ค
เลขที่ 101-102 หมู่ที่ 2
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210