ให้เช่าตู้แช่นมแม่
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โอที.และเงินชดเชยวันหยุด - ประกันสังคม - โบนัสปลายปี
ติดต่อ
บริษัท นมฟรีซ จำกัด
42/171 ม.4
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.nomfreeze.com