บริษัท ศรีปฐวี จำกัด
ให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศรีปฐวี จำกัด
498 ซอยโยธินพัฒนา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240